SÄKERHET

IT-Säkerhet
Nya krav och nya arbetssätt ger en utmanande och förändrad riskbild.
IT-säkerheten blir samtidigt allt mer integrerad som en del av it-infrastrukturen och därmed också mer komplex.
Delecsys är specialister på it-säkerhet och erbjuder tillsammans med övriga lösningar säkerhetsfunktioner som är konsekventa och följer era verksamhetskrav.

Våra erfarna konsulter tillhandahåller kunskap och tjänster runt it-säkerhet tillsammans med produkter från de största tillverkarna på marknaden. Med produktnära tjänster och service erbjuder vi en komplett lösning inom it-säkerhet.
Låt oss hjälpa dig med att identifiera behov, nuläge och målbild runt er it-säkerhet för en trygg miljö!

Den nya EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, som träder i kraft i maj 2018 kommer att lägga ett större ansvar på varje företag när det gäller hantering av personuppgifter. Det innebär att företag inte bara ska identifiera och på ett säkert sätt skydda personuppgiftsdata utan även rapportera om personuppgifter kommit på villovägar. Det är därför hög tid att fundera och ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas. Vi kan hjälpa er med att uppfylla kraven.
 
Virtualisering och säkerhet.
Genom virtualisering, automatisering och molntjänster skapas datacenter som uppfyller höga krav på tillgänglighet, kapacitet och dynamik.

Klientsäkerhet
De allra flesta dataintrång sker via klienter. Säkerheten runt dem har därför aldrig varit viktigare eftersom kraven och arbetssätten förändrats.

Våra säkerhetstjänster
Vi erbjuder att stort antal tjänster för att öka tryggheten i genomförandet av it-säkerhetsprojekt.

Delecsys AB
Varholmsgatan 2, Plan 3
414 74 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80