DELECSYS UPPGRADERAR SITT DATACENTER

Delecsys har under q4 2015 till q1 2016 uppdaterat sitt datacenter stegvis för att kunna erbjuda våra kunder nya lösningar. Vår uppgradering innebär flexiblare lösningar över alla våra plattformar som vi erbjuder våra kunder.

Delecsys AB
Varholmsgatan 2, Plan 3
414 74 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80