GDPR, General Data Protection Regulation
Den nya EU-förordningen GDPR trädde i kraft i maj 2018. Förordningen lägger ett större ansvar på varje företag när det gäller hantering av personuppgifter.
Varje företag ska inte bara identifiera och på ett säkert sätt skydda och hantera personuppgiftsdata, utan även rapportera incidenter där personuppgifter kommit på villovägar.

Integritetspolicy

Delecsys använder information för att ingå avtal, leverera våra tjänster och produkter, administration så som fakturering samt för allmän kundvård och kundservice. Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandling sker för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtal. Uppgifter som vi samlar in om dig som kund är organisationsnummer (om enskild firma, personnummer), adress, telefon, e-post, betalningsuppgifter samt uppgifter om dina köp.

Delecsys arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och enligt gällande dataskyddslagstiftning samt följa tillämplig lagstiftning, ex bokföringslagar.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig, rättelse samt radering av dina uppgifter.

Delecsys kan komma att lämna ut uppgifter till tredje part vid leverans samt service och licenshantering. Delecsys kan komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES om någon av Delecsys leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Delecsys vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter vid överföring till länder både innanför samt utanför EU/EES.

Delecsys AB
Varholmsgatan 2, Plan 3
414 74 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80