BACKUPTJÄNST

Lokal & Fjärrbackup

Delecsys backuptjänst är en säker och kostnadseffektiv lösning för din backup. Vår lösning sparar diskutrymme, återställningstid och har en låg (TCO) Total Cost of Ownership. För att säkerställa Er investering, så utför vi i samband med tecknat avtal en analys på Ert totala backupbehov och beräknade kostnadsbesparingar enligt Butterfly metodiken.
Vår backuptjänst är baserad på en lösning från IBM som heter IBM Spectrum Storage Software.

Delecsys AB
Varholmsgatan 2, Plan 3
414 74 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80