AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNINGSTEST

Automatisk återställningstest
Är din backup och återställningsplan vad du förväntar dig att den ska vara ?
Anledningen att företag säkerhetskopierar sitt data är ett potentiellt behov av en framgångsrik återställning av allt data ifall en krasch skulle inträffa. Delecsys erbjuder automatiska återställningstester som ett tillägg till sina backuptjänster med IBM Spectrum Protect.
Automatiska återställningstester automatiserar tester av säkerhetskopierade data och
validerar återställning processen.

Delecsys AB
Fiskhamnsgatan 10, vån 1
414 58 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80