Premium IT-partner för företag.

Delecsys, er naturliga samarbetspartner!

LÖSNINGAR

LAGRING

Delecsys är experter på lagring.
Vi gör lagring effektivt och säkert.

BACKUP

Säker backup med snabb återställning
för ditt företags data.

NÄTVERK

Vi bygger och administrerar säkra nätverk
med vedertagna standarder.

DATABASER

Delecsys sköter drift och backup av dina affärskritiska databaser.

SÄKERHET

Delecsys jobbar med förebyggande och aktiva säkerhetslösningar i alla våra projekt.

DRIFTÖVERVAKNING

Proaktiv övervakning av din IT-investering. Vi säkerställer din investering.

TJÄNSTER

Vi driftar, förvaltar, förändrar och stöttar företags IT-drift.

IT-SERVICE

Delecsys sköter drift och backup av dina affärskritiska databaser.

IT-KONSULT

Delecsys jobbar med förebyggande och aktiva säkerhetslösningar i alla våra projekt.

IT-PRODUKTER

Proaktiv övervakning av din IT-investering. Vi säkerställer din investering.

AKTUELLT


Seminarium angående den nya EU förordningen GDPR

General Data Protection Regulation

Datum:
2017-04-03
Tid:
14:30 -16:30
(Kaffe serveras från 14:00)
Plats:
Fiskhamnsgatan 10, Göteborg

Anmälan OSA, dock senast 27 mars, klicka här
För mer information kontakta Anders Klamer, Tel 031 788 15 81


Den nya förordningen lägger ett större ansvar på varje företag när det gäller hantering av personuppgifter.
Det innebär att företag inte bara ska identifiera och på ett säkert sätt skydda personuppgiftsdata utan
även rapportera om personuppgifter kommit på villovägar.
Ett bötesbelopp på upp till 4% av omsättningen har lagts till om inte ett företag vidtagit det som
myndigheten kan anse som nödvändiga åtgärder.
Den nya förordningen träder i kraft i maj 2018 och det kan redan nu vara hög tid att fundera och
ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas.

Inbjudna talare:.
Proceed förklarar hur man kan gå tillväga utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv.
En Jurist ger en så korrekt bild av hur den nya förordningen ska tolkas

Delecsys AB
Fiskhamnsgatan 10, vån 1
414 58 GÖTEBORG
Växel:+46(0)31 788 15 80